Internationale Vrouwendag

Vandaag, 8 maart, is het internationale vrouwendag. 

In 1910 werd op de vrouwenconferentie in Kopenhagen voor het eerst de ‘Dag van de Vrouw’ uitgeroepen. De aanleiding was de massale staking op 8 maart 1908 in Chicago & New York van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie. Zij staakten voor betere arbeidsomstandigheden, een achturige werkdag en kiesrecht. In 1978 werd de dag door de VN officieel erkend als feestdag. Vanaf dit jaar kreeg de dag ook betekenis in Nederland.

 

Hoe de positie van de vrouw in de loop der jaren in Nederland langzaam is verbeterd:


1955                   De Tweede kamer wil het verdrag wat voor gelijk loon bij gelijke arbeid van man/vrouw niet ondertekenen.

 

1956                    Wet ‘handelingsonbekwaamheid’ werd afgeschaft. Getrouwde vrouwen mochten voortaan werken en zelfs een bankrekening openen (zonder toestemming van manlief). - vanaf 1956 was het getrouwde vrouwen niet meer bij wet verboden om Rijksambtenares te zijn. In de praktijk en op een hele boel andere plekken werden vrouwen nog steeds ontslagen als ze gingen trouwen.

 

1973                    Het loon van de gehuwde vrouw wordt niet meer bij dat van haar man opgeteld. Ander inkomen wel. Hij behoudt ook als enige de aftrekposten en heeft een veel hogere belastingvrije som.

 

1974                    Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen. EXCLUSIEF secundaire arbeidsvoorwaarden zoals recht op scholing en promotie

Een vrouw heeft nog geen recht op werkloosheidsuitekring, pensioen, betaalt meer belasting. Er is ook nog geen verbod op ontslag bij huwelijk en zwangerschap.

 

1980                    Wet Gelijke Behandeling van mannen & vrouwen bij arbeid. Met o.a. gelijke pensioenvoorzieningen.

 

1984                    De gehuwde vrouw is nu volwaardig subject voor de inkomstenbelasting. De aftrekposten en de belastingvrije som zijn voortaan voor de hoogst verdienende – niet meer automatisch voor de man.

 

Waarom 114 jaar later de ‘Dag van de vrouw’ nog altijd van belang is, enkel kijkend naar Nederland, een paar feiten op rij:

  • Volgens de ‘Financial Times’ zijn wereldwijd jonge vrouwen progressiever dan jonge mannen. Mannen worden conservatiever. Zo heeft één op de 5 jonge mannen een positieve kijk op de influencer Andrew Tate, een man die terecht moet staan wegens onder meer verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel - Andrew Tate zelf verklaart onschuldig te zijn;
  • Volgens een journalist van The Times,  die sprak met anonieme diplomaten, hebben de leiders van onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland het plan laten varen om een vrouw aan te stellen als nieuwe leider van de NAVO.Zwaarwegende reden: de mogelijke herverkiezing van Donald Trump, die zich in het verleden tegenover vrouwen heeft gedragen op een manier ‘die veel mensen als vrouwonvriendelijk beschouwen’, aldus een diplomaat in The Times. ‘Daarom is het waarschijnlijk beter om geen vrouw op die positie [NAVO-baas] te zetten.’ - De correspondent, Bregje Hofstede;
  • In Nederland bestaat er nog altijd een loonkloof. Mannen verdienen gemiddeld 7,4% meer dan hun vrouwelijke collega’s;
  • Van 99% van de vrouwen die werd vermoord tussen 2018 t/m 2022 was een dader in beeld. 60% van deze slachtoffers werd vermoord door haar (ex) partner;
  • 81% van de mannen is economisch onafhankelijk, tegenover 66% van de vrouwen;
  • Volgens onderzoek in 2022 gaat 45% van de moeders minder werken of stopt zelfs helemaal (heterostel), vaders passen hun werkpatroon zelden aan na de komst van hun eerste kind. Dit terwijl uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de meeste ouders de huishoudelijke en zorgtaken gelijk willen verdelen.

Vrouwen ervaren daarnaast vaker seksueel overschrijdend gedrag, voelen zich vaker onveilig, pakken meer onbetaald werk op en krijgen vaker te maken met seksisme. Dit terwijl gelijkwaardigheid tussen man en vrouw ook voor mannen veel voordelen zal opleveren. Denk aan zelfmoordcijfers bij mannen, de man/vrouw verhouding in de reclassering, mannen die meer tijd willen doorbrengen met het gezin, enzovoort. 


Met Femizine willen wij bijdragen aan de positie van de vrouw, met name op het gebied van carrière en ondernemerschap. Niet om per se te belichten wat beter kan en beter moet. Maar juist om te belichten wat er al heel goed gaat; vrouwelijke rolmodellen een podium geven, elkaar uitdagen en ondersteunen. 

Op Femizine lees je inspirerende verhalen van carrière vrouwen, vrouwen in het hier en nu en van historische pioniers. Van zaken tot kunst, van kunst tot sport, en van sport tot IT. In elke branche is een vrouw met een verhaal te vinden.

Geïnspireerd genoeg & zelf aan de slag? Op Femizine vind je tips over hoe je een presentatie voorbereidt, een sollicitatiegesprek voert, hoe je een huisstijl kiest en nog veel meer!

Niet alles in het leven draait om een carrière, het is minstens zo belangrijk om te ontspannen en goed voor jezelf te zorgen. Femizine zoekt voor je uit hoe je dit doet. Van ritme, slapen, sport, meditatie, voeding en menstruatie en nog veel meer. 

Naast het lezen van Femizine hebben wij nog heel veel andere aanraders voor je: boeken, films, documentaires en absolute musthaves.

Zo kan jij geïnspireerd en geïnformeerd bouwen aan je carrière en aan jezelf!

Welkom op Femizine! 

Bronnen:

dag-van-de-vrouw-8-maart

https://www.intermediair.nl/onderzoeken/nationaal-salaris-onderzoek?referrer=https%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2F

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/35/meer-mensen-vermoord-in-2022-meeste-slachtoffers-in-rotterdam

emancipatiemonitor-2022

Meer weten over de geschiedenis van de vrouw in Nederland? Lees dan het boek 'De omwenteling'. Suzanna neemt je mee in de geschiedenis van de Nederlandse vrouw aan de hand van de levensgebeurtenissen van 4 generaties vrouwen in één familie.  Zo lees je hoe Betsy voor het eerst ging stemmen en hoe ze op haar 42e weer naar school ging, Hoe Petra door ging met haar studie (1977) terwijl ze haar dochter opvoedde en hoe Sanne (1992) niet aan kinderen wil beginnen als 'alles' niet fifty/fifty wordt verdeeld.  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.